Puchar Prezesa WrOZŻ

ZAWIADOMIENIE O REGATACHPuchar Prezesa WrOZŻ14 – 15.10.2023 Wrocławzimowisko barek Osobowice I PRZEPISY I FORMAT REGATRegaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2021 – 2024, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna.