O nas

Głównym założeniem WrOZŻ jest zrzeszanie klubów i stowarzyszeń żeglarskich, a także integracja całego środowiska żeglarskiego działającego na obszarze Województwa Dolnośląskiego. Popieramy rozwój żeglarstwa w różnych jego formach.

Chcemy umożliwić Wam żeglarzom organizowanie, rozwijanie i uczestniczenie w jachtingu jako zjawisku kulturowym. Utrwalamy i kontynuujemy dobre obyczaje i tradycje żeglarskie. Organizujemy regaty sportowe i turystyczne oraz imprezy rekreacyjno-kulturalne. Prowadzimy szkolenia na podstawowe stopnie żeglarskie i stopnie instruktorskie.

Szacujemy, że żeglarstwo w samym tylko Wrocławiu uprawia w różnych jego formach kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

W tej chwili WrOZŻ zrzesza 31 klubów żeglarskich, skupiających ok. 1100 żeglarzy.

Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski istnieje od 1957 roku…więc warto się do nas przyłączyć!